Podden funka olika om att prata om funktionsnedsättning

Att ha kunskap om funktionsnedsättningar underlättar livet för den som lever med en funktionsnedsättning. Kunskap är också en förutsättning för att få bra stöd och bemötande. Därför är det viktigt att prata om det. Podden Funka olika har träffat föräldrar, personer med egen diagnos, psykologer och rektorer för att ta reda på hur man gör det på ett bra sätt.

Lena Sorcini och Anna
Lena Sorcini och Anna

Prata 1. Vad ska jag säga till mitt barn?

31 minuter

Vad ska jag säga till mitt barn?

Att ha förståelse för sin funktionsnedsättning är viktigt både för barn och vuxna, men hur pratar man med ett barn så att det blir begripligt? Och vad behöver barnet veta? Vi pratar med Lena Sorcini, psykolog på Habiliteringscenter Söderstaden barn, som ger stöd till föräldrar i de här frågorna och med Anna, vars son fick diagnosen adhd som femåring.

 

Peter Ojala och Sara Ytterbrink Nordenskiöld
Peter Ojala och Sara Ytterbrink Nordenskiöld

Prata 2. Vad behöver omgivningen veta?

36 minuter

Vad behöver omgivningen veta?

Personer med funktionsnedsättning möter ofta fördomar. Hur påverkar det den egna självbilden och vad kan man säga i sådana situationer? Finns det tillfällen när det är bra att berätta om sin funktionsnedsättning? 

 

Elinor Kennerö Tonner och Sofia Norström
Elinor Kennerö Tonner och Sofia Norström

Prata 3. Hur pratar man i skolan?

29 minuter

Hur pratar man i skolan?

Många barn med funktionsnedsättning möter fördomar och okunskap i skolan, men så behöver det inte vara. Sofia Norström, biträdande rektor för grundsärskolan på Skarpnäcks skola och Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan, berättar hur de arbetar på sina skolor. Hur pratar de med elever och lärare för att skapa en tolerant och trygg miljö som inkluderar alla?

 

Agneta Siegmeyer, Rezan Mohammed och Anna Vedin
Agneta Siegmeyer, Rezan Mohammed och Anna Vedin

Prata 4. Kulturella skillnader i synen på funktionsnedsättning

38 minuter

Kulturella skillnader i synen på funktionsnedsättning

Kunskapen och förståelsen för funktionsnedsättning ser olika ut beroende på var man kommer ifrån. Vi träffar Rezan Mohammed som tog sig till Sverige från Irak med sin dotter, som idag har diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och cerebral pares. Hon har bland annat fått hjälp av Agneta Siegmeyer och Anna Vedin, logopeder på Habiliteringscenter Järva.