Individuellt stöd vid adhd

Adhd-center vid Habilitering & Hälsa erbjuder insats i grupp i form av föreläsningar och kurser. Önskar du individuellt stöd eller är i behov av läkare behöver du vända dig till annan vårdgivare.

Adhd-center

Individuella insatser för barn

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) har huvudansvaret för att ge insatser till barn med adhd. Undantag kan vara om barnet har pågående läkemedelsbehandling via BUMM (Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar).
BUP
BUMM

Primärvårdsrehabiliteringen kan hjälpa till med kognitivt stöd om barnet inte får det på BUP eller BUMM. 
Primärvårdsrehabilitering på 1177.se
Rehab.sll.se

Vårdcentralen ger stöd och behandling för samtidiga svårigheter, exempelvis ångest, depression och somatisk sjukdom. Ungdomsmottagningarna kan också vara ett stöd vid lindrig psykisk ohälsa samt sexuell hälsa.
Vårdcentraler i Region Stockholm
Ungdomsmottagningarna i Region Stockholm

Individuella insatser för vuxna

Psykiatriska öppenvården ansvarar för att ge insatser till vuxna med adhd. 
Psykiatriska öppenvårdsmottagningar på 1177.se

Primärvårdsrehab kan ge insats kring kognitivt stöd om det inte finns arbetsterapeut på psykiatriska mottagningen. 
Primärvårdsrehabilitering på 1177.se
Rehab.sll.se

Vårdcentralen ger stöd och behandling för samtidiga svårighet, exempelvis vid ångest, depression och somatisk sjukdom. Ungdomsmottagningarna kan också vara ett stöd vid lindrig psykisk ohälsa samt kring sexuell hälsa för personer upp till 23 år.
Vårdcentraler i Region Stockholm
Ungdomsmottagningarna i Region Stockholm

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se