Dövblindteamet

Dövblindteamet ger råd och stöd kring dövblindhet. Vi vänder oss till barn och vuxna med dövblindhet eller grav syn- och hörselnedsättning. Vi ger också stöd och information till närstående.

Dövteamet och Dövblindteamet har öppet hela sommaren. Endast bokade tider gäller. När våra kuratorer och pedagoger har semester går det inte att nå dem. Vid frågor eller funderingar kontakta oss i stället vår reception eller via 1177 och Alltid Öppet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Vi önskar er en riktig trevlig sommar!

Sommaröppet 2023

Dövteamet och Dövblindteamet har öppet hela sommaren. Endast bokade tider gäller. När våra kuratorer och pedagoger har semester går det inte att nå dem. Vid frågor eller funderingar kontakta oss i stället vår reception eller via 1177 och Alltid Öppet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Vi önskar er en riktig trevlig sommar!

Om vår mottagning och ansökan

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Vi ger information, råd och stöd som kan underlätta för dig.

Aktuellt från Dövblindteamet

Inbjudan till information om Alltid öppet och Tolkportalen, jan-feb

Inbjudan Alltid öppet och Tolkcentralen

Här finns informationen på teckenspråk

Tolkcentralen i Stockholm (regionstockholm.se)

Kurs för föräldrar till barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning, höst 2023

Är du förälder till ett barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning? Skulle du vilja träffa andra föräldrar och lära dig mer om kommunikation tillsammans med ditt barn?
Kurs för föräldrar till barn med tidigt inträffad syn- och hörselnedsättning, höst 2023 - Dövblindhet (nkcdb.se)

Återgång till 30 dagars vårdgaranti för förstabesök

Från och med 1 september 2022 går Region Stockholm tillbaka till den regionala vårdgarantin 30 dagar för förstabesök. Fram till dess följer Region Stockholm tillfälligt den nationella gränsen för vårdgarantin: 90 dagar för nybesök eller förstabesök. För behandling gäller som tidigare samma tidsgräns, 90 dagar, både regionalt och nationellt.

Avhandling om Ushers syndrom

Hur är sambandet mellan hälsa och arbete för personer med Ushers syndrom? Vilka livsstrategier använder de som förvärvsarbetar? Var ligger svårigheterna och vad är framgånsrikt?

Information om hur du kontaktar oss på teckenspråk

Kontakta Dövblindteamet

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.