Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar som anordnas på mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Om du har kontakt med en mottagning, kan du även få information där.

Din sökning på 'Autism' och 'Autismcenter små barn' gav 35 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
0-6 år
7-17 år
18 år och äldre
Återställ
Kunskap om funktionsnedsättningen
Hälsa och levnadsvanor
Motorik och förflyttning
Språk och kommunikation
En fungerande vardag
Socialt samspel och relationer
Sinnesintryck och smärta
Problematiska beteenden
Skola och arbete
Samhällets stöd
Stöd till anhöriga
Andning och sväljning
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp sömn och sömnstörningar samt strategier för att underlätta barnets insomning och uppvaknanden under natten.

Se mer

Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp strategier för hur du toalettränar små barn med autism. 

Se mer

2022-09-07, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan1 2, 2 tr, Autismcenter små barn

Anmälan är stängd. Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-09-08, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att deltagarna ska få kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling.

Se mer

2022-09-09, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-09-15, Flera tillfällen

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Kom igång med bildstöd i vardagen) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Kan själv!) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mitt barn kräver min uppmärksamhet hela tiden) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att utveckla barnets förmåga att sysselsätta sig bättre själv.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att ge kunskap om mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Se mer

2022-09-22, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Se mer

2022-09-30

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter så barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om typisk sömn och sömnstörningar.

Se mer

2022-10-07, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-10-07

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om hur du som vuxen kan prata med barnet och andra om autism.

Se mer

2022-10-07, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att deltagarna ska få kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan1 2, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-10-13, Flera tillfällen

9 - 11.30

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om metoderna ritprata, seriesamtal och sociala berättelser.

Se mer

2022-10-13, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Se mer

2022-10-14

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Anmälan är stängd. Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om att lära sitt barn kissa och bajsa på toaletten.

Se mer

2022-10-27

13 - 15

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Kom igång med bildstöd i vardagen) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Se mer

2022-10-28

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Ett tillfälle för vårdnadshavare att dela med sig av erfarenheter kring syskon till barn med autism.

Se mer

2022-11-01, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att ge kunskap om mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Se mer

2022-11-03

9 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för mor-och farföräldrar till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor.

Se mer

2022-11-08, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att deltagarna ska få kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling.

Se mer

2022-11-09, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-11-11, Flera tillfällen

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism och tips om hur man kan träna motorik.

Se mer

2022-11-11

13 - 15

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om ätsvårigheter hos barn med autism och vanliga bakomliggande orsaker.

Se mer

2022-11-17, Flera tillfällen

9 - 12

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

Se mer

2022-11-17, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Se mer

2022-11-18, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-11-18

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om hur film kan användas för att lära barnet färdigheter inom områden som lek och samspel, vardagliga sysslor, kommunikation och språk.

Se mer

2022-11-22, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-11-25

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om vad stereotypa beteenden är och vilken funktion de kan fylla för barnet.

Se mer

1/1