Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar som anordnas på flera av mottagningarna inom Habilitering & Hälsa. Om du har kontakt med en mottagning, kan de också ge dig information om sina kurser.

Din sökning på 'Habiliteringens resurscenter' gav 30 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Webbkurs

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Startar 19 mars 2022

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Webbkurs

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Två webbkurser, en med fokus på 5-12 år och en på 13-17 år. Vi går genom vad det är som ofta ställer till problem och visar strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Se mer

Webbkurs

För föräldrar till barn, 5-12 år, med funktionsnedsättning. En webbkurs med grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Se mer

2022-02-16

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2022-02-17

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn, 2-15 år, med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin tidiga språk- och talutveckling. Under en eftermiddag går vi igenom appar som passar för språkträning.

Se mer

2022-02-24

13 - 15

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2022-02-24

14 - 17

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag. Därefter får deltagarna pröva att skapa eget bildmaterial.

Se mer

2022-03-09, Flera tillfällen

13.30 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 5–12 år, med funktionsnedsättning. Vid tre träffar ges information om samhällets stöd. Kursen blir också ett forum för att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Se mer

2022-03-14

16 - 19.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn med adhd. En föreläsning om vad som ofta kan ställa till problem i ett barns vardag. Vi ger information om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Se mer

2022-03-16

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2022-03-17

16 - 19

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till ungdomar med adhd. En föreläsning om vad som ofta kan ställa till problem i ungdomars vardag. Vi informerar om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och användbara produkter.

Se mer

2022-03-24

14 - 17

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag. Därefter får deltagarna pröva att skapa eget bildmaterial.

Se mer

2022-03-28, Flera tillfällen

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 3–17 år, som endast pratar i vissa sammanhang, är tyst i andra eller viskar för att inte höras för mycket. Vi träffas vid två tillfällen och pratar om vad svårigheterna kan bero på och ger förslag på strategier för att underlätta.

Se mer

2022-03-30

10 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2022-03-31

9.30 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En halvdag om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Se mer

2022-04-11, Flera tillfällen

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En kurs om appar för att berätta med bild, ljud och film. Kursen är uppdelad på två eftermiddagar, första tillfället är en föreläsning och andra tillfället är en workshop.

Se mer

2022-04-19, Flera tillfällen

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 6–17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Programmet ger deltagarna kunskap och verktyg för att möta sitt barns beteendesvårigheter. Gruppen har upp till 15 deltagare som träffas sex eftermiddagar.

Se mer

2022-04-20

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2022-04-21

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-04-28

10 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2022-05-12

13 - 15.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är 2–6 år. En föreläsning om hur det är att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Se mer

2022-05-18

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2022-05-19

14 - 17

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag. Därefter får deltagarna pröva att skapa eget bildmaterial.

Se mer

2022-06-01

9.30 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En halvdag om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Se mer

2022-06-09

10 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2022-06-14

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2022-06-16

9 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-07-05

10 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

1/2