toppbild anhörig

Stöd till anhöriga

Du som är förälder, syskon, partner eller barn till en person med funktionsnedsättning kan få stöd för ditt eget mående. De flesta av våra mottagningar ger stöd till anhöriga.

Stöd till anhöriga

Så får du stöd som anhörig