Specifikt för dig som är förälder

Rådgivning om funktionsnedsättning och samhället stöd 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat sin frågetjänst kring skola och samhällets stöd

Habiliteringens resurscenter

Adhd-centers föräldratips

Om läxläsning

Föräldratips om läxläsning på habilitering.se

Om samarbete med skolan

Föräldratips för bättre skolsamarbete på habilitering.se

Om skolfrånvaro i Habilitering & Hälsas podcast "Funka olika"

Podden om livet med funktionsnedsättning. Lyssna på samtal med personer med egen diagnos, närstående och andra experter inom området. Dessa två avsnitt handlar om skolfrånvaro.

Podden "Funka olika" - Om skolfrånvaro på habilitering.se

Riksförbundet Attentions sida om NPF i skolan för föräldrarna

Många föräldrar kan känna igen sig i att det är en stor kamp när skolsituationen inte fungerar. Genom Riksförbundet Attentions hemsida kan du ta del av erfarenheter och tips från andra föräldrar. Du hittar även tips från experter så som en jurist.

"Om NPF i skolan - för föräldrarna" på attention.se

Lagar, riktlinjer och myndigheter

Skolverket

På skolverkets hemsida kan du läsa på om skollagen och olika bestämmelser. Du hittar olika texter om exempelvis särskilt stöd och extra anpassningar.

Skolverkets hemsida

Skolinspektionen

Skolinspektionens uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän driver sina verksamheter enligt lagar och förordningar.

Skolinspektionens hemsida

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

www.overklagandenamnden.se