Att få diagnos och insatser

En diagnos ställs för att du eller ditt barn ska kunna få rätt vård, stöd och behandling. Diagnosen används som utgångspunkt för vad som ska hända efteråt och ska vara en biljett till rätt hjälp. På denna sida kan du läsa mer om vanliga reaktioner när diagnosen adhd ställs och om vilka insatser som finns inom Region Stockholm.

Känslor och tankar efter diagnosen

Känslor och tankar efter diagnos

Behandling och stöd

Behandling och stöd

När barnet inte får en diagnos

När barnet inte får en diagnos