Vård och omsorg

Nedan har vi samlat olika sidor med bra fördjupande material för dig som jobbar inom vård och omsorg. Kanske arbetar du exempelvis som boendestöd eller socialsekreterare och vill lära dig mer för att bättre förstå familjerna som du möter.

Nationella riktlinjer

I de nationella riktlinjerna hittar du mer information om adhd samt rekommendationer för utredning och insatser. Du kan även läsa mer om de lagar som är viktiga i arbetet.

Nationella vård- och insatsprogrammet för adhd (vardochinsats.se)

Kunskapsguiden och Socialstyrelsen

På denna webbplats samlas kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen för stöd och vägledning till dig som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Om adhd på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden har samlat olika typer av utbildningar som kan vara relevanta för dig som arbetar inom socialtjänst:

Utbildningar – Bemötande i socialtjänsten - Kunskapsguiden

Socialstyrelsen har även tagit fram skriftligt utbildningsmaterial om bemötande:

Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande
och jämlika villkor (socialstyrelsen.se)

Det vi inte ser - fem steg till ett bättre möte (socialstyrelsen.se)

Att möta personer med adhd i socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram en digital utbildning med fyra filmer om bemötande som kan ge dig ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. 

Till Socialstyrelsens utbildning "Att möta personer med adhd i socialtjänsten"

Anhörigperspektiv

Hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänsten behöver ha anhörigperspektivet som förhållningssätt.

På Kunskapsguiden kan du läsa de kunskapsstöd som Socialstyrelsen har tagit fram om anhörigperspektivet.

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården - Kunskapsguiden

Riksförbundet Attention

På Attentions hemsida finns information om olika neuropsykiatriska diagnoser och relaterade tillstånd. 

De har en fördjupande sida om vård- och stödinsatser. Där finns fördjupande information och listor att fylla i gällande exempelvis hur någon vill bli bemött i vården och för mötet med socialtjänsten. 

Vård - och stödinsatser - Riksförbundet Attention

I mötet med socialtjänsten - Riksförbundet Attention

Om bemötande

På denna sida hittar du tips och råd om bemötande som kan vara hjälpsamma när du träffar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tips och råd om bemötande - Riksförbundet Attention

Filmer

På Attentions youtubekanal Attentionplay hittar du många fördjupande filmer om adhd, skolfrånvaro, bemötande, socialtjänst och andra relevanta fördjupningsområden.

AttentionPlay - YouTube

Digitala utbildningar

Riksförbundet Attention erbjuder olika digitala utbildningar för dig som arbetar inom socialtjänst, på HVB-hem eller som är familjehemsförälder. 

Webbutbildningar - Riksförbundet Attention