Yrkesverksam inom skola och förskola

Nedan har vi samlat olika sidor med bra fördjupande material samt litteraturtips för dig som jobbar inom skola och förskola.

Gratis kompetensutveckling på webben

Kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består bland annat av filmer och föreläsningar

Attentions sida "Med NPF i skolan"

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har skapat en sida med texter, filmer, tips, råd och inspiration till att ge elever med NPF bra förutsättningar. De har delat upp tipsen i olika kategorier för eleverna själva, för föräldrarna och för skolpersonalen.

Funktionshinderguiden

På denna hemsida finns mycket information samlat om skola och förskola för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Attentions sida om NPF i skolan för skolpersonalen

Här kan du ta del av tips och råd om vad som har fungerat för elever med adhd/add. Du kan lyssna på lärare och övrig skolpersonal som delar med sig av sina erfarenheter av NPF anpassningar i skolan.

En tipsbank med pedagogiska tips, råd och idéer

Tipsbanken är en portal med över tusen tips och idéer för både lärare och annan pedagogisk personal på förskola, skola och fritidshem samt för föräldrar. Här finns texter och idéer för hur du som vuxen kan skapa förutsättningar för barnen och ungdomarna att lära sig, utvecklas och må bra.

Attentions filmklipp om att få skolan att funka för elever med NPF

I den här filmen av Riksförbundet Attention får ni träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor (cirka 17 minuter lång).