Svårigheter med koncentration

Det finns ingen människa som alltid kan koncentrera sig, och inte heller någon som aldrig kan koncentrera sig. Vår förmåga att koncentrera oss varierar. För vissa är det extra svårt att koncentrera sig när motivationen inte redan finns där, och uppgifter som känns tråkiga eller enformiga kan då bli extra svåra.

Funderar du på vad koncentrationsproblem innebär och vad de kan bero på? 

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om koncentrationssvårigheter hos barn, hur omgivningen kan underlätta och om hur vården fungerar.

Koncentrationssvårigheter hos barn på 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har samlat information på sin hemsida om koncentrationsproblem och hur de arbetar med dessa.

Läs mer om koncentrationsproblem (bup.se)

Läs om vad koncentrationsproblem kan bero på (bup.se)

Läs om vad som händer på BUP vid koncentrationsproblem (bup.se)