Från misstanke om diagnos till neuropsykiatrisk utredning

Vid misstanke om att ett barn har adhd eller en annan neuropsykiatrisk diagnos behöver en utredning göras för att en familj ska kunna få rätt hjälp i sin vardag. På denna sida har vi samlat information om hur en utredning går till.

Var vänder vi oss för att få till en utredning?

För barn under 18 år vänder ni er till Elevhälsan i skolan, en första linje-mottagning så som en vårdcentral eller barnläkarmottagning eller Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Om barnet är under fem år vänder ni er till Barnavårdscentralen, BVC. 

Mer information om var ni hittar dessa mottagningar finns på 1177 Vårdguidens hemsida - klicka dig vidare genom länkarna under rubriken "Vad händer när jag söker hjälp?".

Läs mer om neuropsykiatrisk utredning och hur du får kontakt med vården på 1177.se

Hur går en utredning till och vem gör utredningen?

En neuropsykiatrisk utredning är ett kvalificerat arbete som ofta utförs i team. Många utredningar görs av en psykolog tillsammans med en läkare och i samarbete med andra yrkesgrupper, exempelvis specialpedagog.

Diagnoskraven vid adhd är stränga och det finns inga enskilda tester som visar på om någon har adhd eller inte. Det professionella teamet samlar in information från olika källor. Detta kan exempelvis ske genom psykologiska bedömningar och tester, läkarundersökning, frågeformulär, föräldraintervjuer, samtal med barnet och information från skolpersonal. Utifrån den insamlade informationen görs sedan en bedömning utifrån diagnoskriterierna. 

Utredningsresultatet förs ner i ett skriftligt utlåtande och återges sedan. Ofta sker en återgivning av resultatet till föräldrar, barn samt skola.

Det finns gemensamma nationella riktlinjer för vårdpersonal, men hur utredningen går till kan skilja sig något beroende på vilken mottagning den görs på. Nedan har vi samlat information om hur en utredning kan gå till.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om hur neuropsykiatriska utredningar går till och var du kan vända dig för bedömning.

Om neuropsykiatrisk utredning på 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har samlat information på sin hemsida om adhd och andra diagnoser samt hur de går tillväga vid utredning.

Adhd - Vad händer på BUP? på bup.se 

Så går en utredning till på bup.se

BUP svarar på en en fråga från ett barn eller ungdom om adhd-utredning på bup.se

Vad händer sen?

Du kan läsa mer om vilket stöd och vilka insatser som finns här:

Att få diagnos och insatser