Kärnsymtom vid adhd

Kärnsymptom vid adhd är svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och bristande aktivitetsreglering/hyperaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.

Du kan läsa mer om kärnsymtomen nedan: