Hur vanligt är adhd?

Adhd förekommer i hela världen och har inte blivit vanligare under de senaste trettio åren, men på grund av ökad medvetenhet hos vårdpersonal är det mer sannolikt att adhd diagnostiseras i dag jämfört med tidigare.

Hos barn och ungdomar är förekomsten av adhd ca 6 % och hos vuxna ca 2,5 %. Ungefär 60–70 % av de som får diagnosen adhd i barndomen har kvar betydande uppmärksamhetssvårigheter i vuxen ålder.

När det gäller adhd hos äldre vet man inte lika mycket, men ett par studier visar att adhd hos äldre sannolikt är underdiagnostiserat. Av dem som var över 50 år rapporterade drygt 2 % adhd-symtom på klinisk nivå, men färre än 0,5 % hade diagnosen.