Problematisk skolfrånvaro

Många av de elever som inte längre kan gå till skolan och hamnar i problematisk skolfrånvaro har en NPF-diagnos. På Attensions hemsidan hittar du många intressanta artiklar som belyser problematik samt ger tipps hur kan man byta problematisk skolfrånvaro