Yrkesverksam inom skola och förskola

Nedan har vi samlat olika sidor med bra fördjupande material för dig som jobbar inom skola och förskola.

Gratis kompetensutveckling på webben

Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består bland annat av filmer och föreläsningar. 
Studiepaket till pedagoger på spsm.se

En tipsbank med pedagogiska tips, råd och idéer

Provivus tipsbanken är en portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för at förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan personal och elever med olika former av svårigheter, bland annat adhd.
Tipsbanken - tips vid arbete i skolan med barn i behov av extra anpassningar på provivus.se

Attentions sida "Med NPF i skolan"

Intresseorganisationen Attention har skapat en sida med texter, filmer, tips, råd och inspiration till att ge elever med NPF bra förutsättningar. De har delat upp tipsen i olika kategorier för eleverna själva, för föräldrarna och för skolpersonalen.
Med NPF i skolan på attention.se

Riksförbundet Attentions sida om NPF i skolan för skolpersonalen

Här kan du ta del av tips och råd om vad som har fungerat för elever med adhd/add och olika erfarenheter från skolpersonal.

"Om NPF i skolan - för skolpersonalen" på attention.se

Riksförbundet Attentions filmklipp om att få skolan att funka för elever med NPF

I den här filmen av Riksförbundet Attention får ni träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor (cirka 17 minuter lång).

Få skolan att funka för elever med NPF genom Attentions kanal AttentionPlay på youtube.com

Funktionshindersguiden

På denna hemsida finns mycket information samlat om skola och förskola för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Förskola och skola för elever med funktionsnedsättning (funktionshindersguiden.se)

Föreläsningar på Adhd-center

Visste du att du kan delta på en gratis föreläsning på Adhd-center? För att delta behöver en vårdnadshavare till ett barn med adhd ha anmält dig.