Fördjupande material om skolan

Fördjupande material om skolan

För många barn och ungdomar med adhd utgör skolgången en stor utmaning. Redan i förskolan kan barnen ha svårt att finna sig till rätta, men i synnerhet skolans krav brukar vara svåra att klara av. Nedan har vi samlat dokument och länkar som kan vara hjälpsamma för att ett barn med adhd/add ska få en så bra skolgång som möjligt.  Du hittar både övergripande material och material specifikt riktat till elever, föräldrar och skolpersonal.

Vilken stöd kan jag få i skolan?

Klicka här

För dig som är skolpersonal

För mer information klicka här

För dig som är förälder

För mer information klicka här

För dig som är elev med adhd/add

För mer information klicka här