Vad är adhd?

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att du ofta är ouppmärksam. Ibland är ouppmärksamheten kombinerad med svårigheter att styra impulser och reglera aktivitetsnivån.

Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/hyperactivity disorder. Attention-deficit betyder ouppmärksamhet och hyperactivity disorder står för hyperaktivitet/svårigheter med aktivitetsreglering och impulsivitet.

Läs mer om exempelvis olika former av adhd, symtom, orsaker, hur vanligt adhd är och olika typer av stöd genom att klicka dig vidare nedan.

Olika former av adhd

Kärnsymtom vid adhd

Andra svårigheter kopplade till adhd

Ung man med barn på armen i vimlet

Vad beror adhd på och hur kan det förändras under livet?

Hur vanligt är adhd?

Könsskillnader

Att ställa diagnos

Stöd och behandling

Informationen på denna sida är hämtad ur informationsfoldern "Vad är adhd?", skriven av leg. psykolog Lena Westholm för Adhd-center, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm (reviderad 2024).

Referenser

Banaschewski, T., Becker, K., Scherag, S., Franke, B., & Coghill, D. (2010). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder: an overview. European child & adolescent psychiatry, 19(3), 237–257.

Internationellt konsensusuttalande från World Federation of ADHD: 208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD (Faraone et al., 2021). Neurosci Biobehav Rev.  Översatt till svenska 2022

Polanczyk GV, Willcutt EG, Salum GA, Kieling C, Rohde LA. ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. Int J Epidemiol. 2014;43: 434–442.

Volkow, N. D., Wang, G. J., Kollins, S. H., Wigal, T. L., Newcorn, J. H., Telang, F., ... & Swanson, J. M. (2009). Evaluating dopamine reward pathway in ADHD: clinical implications. Jama, 302(10), 1084–1091.