Vad är adhd?

Vad är adhd? Vilka är symptomen? Vad innebär executiva svårigheteterna? Varför har man adhd? Det och mycket mer kan du läsa om på denna sidan

Adhd är ett smalingsbeteckning som fokuserar på koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem och svårigheter att reglera aktivitetsnivå. 

Hyper

Hyper

Add

add

Kombi

Kombi

Flickor

Flickor