Anhörigas Riksförbund

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig. Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende.

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom.

Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Attention arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

BRIS

Du som är under 18 år och behöver stöd är välkommen att höra av dig till oss på Bris. Alla kuratorer på Bris är riktiga personer som är utbildade i och vana vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Det finns flera olika sätt att få kontakt med en Briskurator: telefon, chat och mejl.

Föräldralinjen

Föräldralinjen är Minds stödlinje för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

(H)järn koll

Hjärn koll arbetar för att personer med psykisk ohälsa ska ha lika rättigheter. Hjärnkoll arbetar genom sina ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.

Riksförbundet HOBS

HOBS - hälsa oberoende av storlek är en ideel patientórganisation som jobbar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma.
51 procent av sveriges befolkning lever med övervikt och obesitas/fetma. Vi ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer. HOBS är ett riksförbund som verkar för allas rätt att mötas med respekt i samhället.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis (Röda Korsets ungdomsförbund) är en anonym stödchatt för dig upp till 25 år. Vi som bemannar chatten är inga psykologer eller experter, bara unga som finns för dig när du behöver prata.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Såväl verksamhet som medlemmar skall sträva efter hög tolerans och fördomsfrihet, då verksamheten vilar på medmänsklighet och alla människors lika värde. Tystnadsplikt gäller för alla joursamtal.

Killar.se

Killar.se erbjuder stöd till alla som identifierar sig som kille eller ung man mellan 10-25 år. I vår stödchatt kan du skriva om vilka tankar, funderingar eller frågor som helst. Du är helt anonym i vår stödchatt. Vi har en samtalsmottagning för killar och unga män mellan 15-25 år som har problem i nära relationer, där du kan prata med kurator helt gratis.

Livslinjen

För dig som är ung ovh vill chatta om det som känns jobbigt. Du som är ung och vill chatta med någon om dina tankar, känslor när du mår dåligt kan kontakta Minds Livslinje. De som svarar är vuxna personer över 23 år, som har fått en grundläggande utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Mamma till mamma

Mamma till mamma förebygger psykisk ohälsa hos småbarnsföräldrar. Stöd för dig som har eller har haft psykisk ohälsa under graviditeten eller den första tiden som förälder. Du får möjlighet att prata om det som känns svårt. Mejla så svarar någon inom några dagar.

Mansjouren

Mansjouren är en ideell förening som lyssnar och ger samtalsstöd till män som behöver prata om sin situation och hitta sin egen väg ut ur den. Vi erbjuder stöd per telefon och chatt, just nu med utökade öppettider i telefonjouren. Mansjouren drivs helt och hållet av volontärer. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden

Mind

Mind arbetar för att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Minds uppdrag är bland annat att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord samt skapa forum där personer som mår dåligt kan stödja varandra. Mind driver flera stödlinjer där du kan ringa när du behöver hjälp, eller vill bara prata om saker som känns jobbigt.

Mind Forum

Mind Forum är en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Du kan dela med dig, ge och få stöd, läsa fakta om psykisk ohälsa samt läsa andras berättelser.

OCD förbundet

Stöd via chatt och telefon till dig som har frågor om OCD (tvångssyndrom), och även till dig som är anhörig. Vi är inte läkare eller psykologer, men har lång erfarenhet av OCD och berättar gärna.

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du kan ringa dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så ringer vi upp dig senast nästkommande vardag från dolt telefonnummer. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende är välkommen att höra av dig.

Shedo

Vår stödverksamhet vänder sig till dig som är drabbad av självskadebeteende och/eller ätstörningar samt till dig som är närstående. Du kan höra av dig till oss om du är i behov av stöd, har frågor eller funderingar. Stödverksamheten består av Självskadechatten, vår jourmail och mentorskap.

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Stödlinjen ger råd och stöd om du har problem med spel om pengar. Den ger även råd och stöd till dig som är orolig för någon annan som spelar om pengar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige. Vi vill få fler att göra mer för att samhälle utan självmord.

Tjejzonen

På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig när du känner att du behöver det. Du bestämmer alltid själv vad ni ska prata om – inget är för stort eller smått. Du kan chatta i någon av våra två chatter eller få en egen Storasyster Live eller Online som du har kontakt med under ett år. Du kan vara anonym om du vill. Tjejzonen är till för alla som identifierar sig som tjej.

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer och psykisk hälsa, och hitta till stöd för unga på telefon, chatt och mejl.

Under kevlaret

Under kevlaret arbetar för att alla killar ska ha någon att prata med när livet händer. Du är anonym och på andra sidan skärmen sitter volontärer vars uppdrag är att lyssna på dig. Under kevlarets målsättning är att killar och män ska ha lättare för att sätta ord på sina känslor, be om hjälp när de behöver det och helt enkelt må bättre.

Youmo

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Du hittar också kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.