Olika former av adhd

Det finns tre former av adhd:

  • Adhd, kombinerad form som innebär ouppmärksamhet, hyperaktivitet och Denna form av adhd är vanligast.
  • Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form som innebär ouppmärksamhet men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. I vardagligt tal använder man ibland förkortningen add för denna form.
  • Adhd, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form som innebär hyperaktivitet och impulsivitet men få eller inga symtom på ouppmärksamhet.

Fördjupande material om Adhd – huvudsakligen ouppmärksam form (add)

Vill du läsa mer om den form av adhd som brukar kallas add och om vilket stöd som finns? I denna folder kan du läsa mer. 

Foldern är skriven av Lena Westholm, legitimerad psykolog, för Adhd-center inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.