Andra svårigheter kopplade till adhd

Det finns andra vanliga svårigheter som ofta kan kopplas till kärnsymtomen vid adhd. Här kan du läsa mer om några av dessa.

Exekutiva svårigheter – att ha svårt att styra sig själv inifrån

Exekutiva färdigheter är ett samlingsnamn på flera funktioner som styrs från frontalloben i den främre delen av hjärnan. Där samordnas information så att vi kan styra oss själva, planera och agera målinriktat. Processen ställer höga krav på arbetsminne och uppmärksamhet. Det är först några år in i 20-årsåldern som frontalloberna och de exekutiva funktionerna är färdigutvecklade.

Frontallobernas utveckling är försenad hos barn med adhd vilket gör att de exekutiva funktionerna inte är lika välutvecklade som hos andra i samma ålder. Exekutiva svårigheter gör att du har svårt att planera och organisera ditt handlande på ett effektivt sätt. Att tänka dig in i framtiden, ta genomtänkta beslut och planera långsiktigt kräver stor möda. Även vuxna med adhd kan ha kvarstående exekutiva svårigheter.

Svårigheter med arbetsminnet

Arbetsminnet är förmågan att hålla kvar och använda en viss mängd information under en kort tid. Det hjälper dig till exempel när du ska följa långa instruktioner eller komma ihåg ett lösenord. Det är vanligare med arbetsminnessvårigheter hos personer med adhd än hos andra. Uppgifter som ställer krav på arbetsminnet kan bli utmanande; exempelvis huvudräkning och att hänga med i diskussioner då flera pratar.

Du använder även arbetsminnet för att komma ihåg och jämföra olika lösningar när du löser problem. Då är det nödvändigt att stänga ute sådant som är mindre viktigt. Om du inte lyckas med detta blir arbetsminnet snart överfullt. Risken att fastna i mindre effektiva lösningar ökar om du har svårt att byta spår.

Svårt att hantera tid

Har du adhd kan det vara svårt att få grepp om tidens gång och beräkna hur lång tid något tar att göra. Detta ställer till stora problem i vardagen som att komma för sent, missa inbokade möten och inte bli klar med uppgifter i tid.

Bristande känsloreglering

Både barn och vuxna med adhd kan ha ett kraftigt humör som ofta svänger. Detta hänger samman med en bristande förmåga att reglera känslor som ilska och besvikelse, men även spänning, förväntan och glädje. Personer med adhd beskriver ofta hur starkt de påverkas av andras känslor. När någon är glad känner de samma glädje. När någon är arg blir de själva arga.