Om adhd

Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/hyperactivity disorder.

Attention-deficit betyder svårigheter med uppmärksamhetsreglering och hyperactivity disorder står för hyperaktivitet/svårigheter med aktivitetsreglering och impulsivitet.

Vad vet vi om adhd?

Forskning om adhd

Forklaringsmodeller

Mer om förklaringsmodeller

Lättläst om adhd

lättlä'st om adhd

Populärkultur

Andra teorier