Om adhd

Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/hyperactivity disorder.

Alla kan vi ibland ha svårt att fokusera, kontrollera våra impulser och ha en lagom aktivitetsnivå i kroppen, särskilt om vi är stressade eller trötta. Om svårigheterna är ständigt närvarande och får stora konsekvenser för vardagsfungerandet kan diagnosen adhd ställas. Adhd klassas som en funktionsnedsättning och är ett sätt att fungera, inte en sjukdom.

Adhd är en samlingsbeteckning som används internationellt. Personer med en adhd-diagnos har svårigheter med uppmärksamhet och/eller svårigheter med impulsivitet och aktivitetsreglering.  Att få diagnosen ställd innebär att en person har så pass stora svårigheter att det ställer till det i flera områden i ens vardag, exempelvis både i skola och hemmiljö.

Flickor och adhd

Flickor och adhd

Information för barn och unga

Till material för barn och ungdomar om adhd