När barnet inte får en diagnos

Även om ett barn uppvisar svårigheter i sin vardag är det inte alltid en utredning landar i en adhd-diagnos. Exempelvis kanske barnet har vissa svårigheter, men inte tillräckligt stora eller inom tillräckligt många områden för att det ska klassas som en funktionsnedsättning.

Vad kan vi som föräldrar göra?

Vad kan vi som föräldrar göra?

Vilket stöd kan vi få?

Vilket stöd kan vi få?