Arbetsgivare

Nedan har vi samlat olika sidor med bra fördjupande material för dig som är arbetsgivare för någon med adhd, exempelvis en ungdom som jobbar extra eller som gör praktik.

Riksförbundet Attention

På Attentions hemsida finns en sida om neuropsykiatriska diagnoser kopplat till arbetslivet. Läs gärna mer på deras hemsida:

Med NPF på jobbet på Riksförbundet Attentions hemsida

En av delarna riktar sig specifikt till dig som är arbetsgivare:

För arbetsgivaren på Riksförbundet Attentions hemsida

Boktips

Skoglund, B. L., & Nelson, M. (2022). ADHD på jobbet: Om Forskning, Hjärnan Och Strategier. Natur & Kultur.

Boken riktar sig till dem som själva har adhd – och till arbetsgivare, chef, ledare eller personal inom HR och vill förbättra möjligheterna för medarbetare med adhd att fungera och utvecklas i en hållbar arbetsmiljö.

Läs mer om boken på Natur & Kulturs hemsida:

Adhd på jobbet - Natur & Kultur (nok.se)

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder olika typer av stöd när du anställer någon med funktionsnedsättning. 

Läs om stöd när en person har en funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingens hemsida