Fritid

Nedan har vi samlat olika sidor med bra fördjupande material för dig som jobbar som exempelvis tränare eller ledare inom idrottsverksamhet.

Meningsfull fritid - Riksförbundet Attention

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Riksförbundet Attention har därför tagit fram en hemsida som handlar om hur du kan påverka och förändra så att flera barn och unga som idag står utanför kan få del av kultur, idrott och föreningsliv. Hemsidan innehåller tips till kommuner, föreningar så väl som individer. 

Till Riksförbundet Attentions hemsida Meningsfull fritid (attention.se)

På denna hemsida finns bland annat en inspirationsskrift, "En fungerande idrott för alla". I skriften har Attention samlat tips till dig som tränare och goda exempel från föreningsidrotten. Här finns också kort information om de Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Till skriften "En fungerande idrott för alla" (attention.se)

Adhd-centers tipsblad

Adhd-center har tagit fram ett tipsblad med förslag för dig som är tränare:

Tips till tränare som möter barn med adhd (habilitering.se)

Kostnadsfri digital utbildning av RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Stockholm.

RF-SISU Stockholm erbjuder en kostnadsfri digital utbildning för dig som är tränare. Läs mer och hitta datum för utbildningen "Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser" här:

Sök efter kurser och utbildningar hos RF-SISU Stockholm (rfsisu.se)

Svenska Ishockeyförbundets utbildningsmaterial på webben

Tillsammans med Riksförbundet Attention har Svenska Ishockeyförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial och fyra filmer som informerar och utbildar er förenings ledare och föräldrar.

Till tbildningsmaterialet om NPF från Svenska Ishockeyförbundet (swehockey.se)

Svenska Fotbollsförbundet

Svenska Fotbollsförbundet har samlat tips för dig som tränar barn med NPF-diagnoser på sin hemsida.

Till Svenska Fotbollsförbundets tips om hur du tränar barn med NPF-diagnoser (svenskfotboll.se)