Vad beror adhd på och hur kan det förändras under livet?

Vad beror adhd på?

Forskning i form av tvilling- och adoptionsstudier tyder på att genetiska faktorer har störst betydelse för uppkomsten av adhd och att orsakerna i grunden är biologiska. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har adhd.

Några av de gener som har en koppling till adhd har att göra med överföring av signalsubstansen dopamin i nervcellerna, särskilt i främre delen av hjärnan där planering, problemlösning och beslutsfattande styrs. Studier tyder på att hjärnans belöningssystem hos personer med adhd fungerar på så sätt att kortsiktiga belöningar väljs i stället för belöningar som kräver att man väntar. Det är därför mycket krävande att med viljans hjälp motivera sig och koncentrera sig på något som i stunden känns tråkigt. När något däremot upplevs som roligt, intressant och motiverande skärps uppmärksamheten.

Riskfaktorer och påfrestningar under graviditet och förlossning kan också spela roll för uppkomsten av adhd. Forskningen har inte funnit belägg för att faktorer i uppväxtmiljön, uppfostran eller traumatiska händelser kan orsaka adhd. Psykosociala faktorer kan däremot ha betydelse för hur funktionsnedsättningen utvecklas och vilka konsekvenser den får.

Adhd förändras under livet

Symtomen brukar förändras med åren. Med stigande ålder yttrar sig ofta hyperaktiviteten som en inre rastlöshet som är mindre synlig för andra men minst lika plågsam. Ouppmärksamheten och de exekutiva svårigheterna kan bli tydligare i takt med att kraven ökar på att du som vuxen ska vara självständig och organisera och planera ditt liv. Det är viktigt att du får chansen att använda och utveckla dina starka sidor och får stöd att hitta strategier för att hantera dina utmaningar.