Autismforum

Välkommen till Autismforum!

Välkommen till Autismforum!

Autismforum är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du
läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan också
ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 

Autismforum informerar

Autismforum informerar

Vi ser för närvarande över innehåll och struktur på Autismforum. Under tiden gör vi inga uppdateringar. Välkommen att höra av dig med synpunkter!

Tema matvanor i Funktion i fokus

Tema matvanor i Funktion i fokus

Funktion i fokus omslag

Funktion i fokus nr 4 handlar om matvanor. För många med en neuropsykiatrisk diagnos är det en utmaning att äta tillräckligt och varierat. För andra grupper som hör till habiliteringen är övervikt och fetma ett stort problem.

Läs tidningen på funktion.se

asdforalder.se – ny webbplats

asdforalder.se – ny webbplats

Bild från asdforalder.se

De flesta föräldrar kämpar med att få ihop familjelivet. För personer med en diagnos inom autismspektrumet, ASD, kan det vara extra tufft. Att snabbt få till en måltid, att välja rätt kläder för väder och att förstå sociala signaler på en lekplats kan skapa mycket stress och oro.

På asdforalder.se får du möta föräldrar med ASD och ta del av fakta och råd som förenklar vardagen.

> asdforalder.se

Poddavsnitt om matvanor

Poddavsnitt om matvanor

Elisabet Wentz och Elina Johansson

För många med en neuropsykiatrisk diagnos är maten en utmaning. Varför är det så och vad kan man göra åt det? Lyssna på ett avsnitt om sambandet mellan ätstörning, autism och adhd. Medverkar gör Elisabet Wentz, professor vid Sahlgrenska akademin och Elina Johansson, verksamhetsledare på Attention Stockholm.

> Funka olika

Hur hjälpa och stötta?

Hur hjälpa och stötta?

Faktablad med tips på hur du som förälder kan hjälpa och stötta ditt barn i olika situationer. Tipsen kan även användas av personal på till exempel förskola, skola eller korttidshem.

> Till tipsen

Scope – webbkurs för unga med autism

Scope – webbkurs för unga med autism

Scope är en webbkurs för unga med diagnos inom autismspektrumet. Om du är mellan 16 och 25 år kan du anmäla intresse. 

Scope

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden kan du bland annat läsa om arbete, utbildning, bostad och stöd i vardagen. 
Ladda ner eller beställ broschyren här: 

> Publikationer

Stöd vid vårdbesök

Stöd vid vårdbesök

Besökshjälpen

Behöver du, eller någon du känner, stöd i mötet med vården? Kanske har personen svårt att minnas vad som är viktigt att ta upp eller vad som bestämdes på mötet. Då kan materialet ”Besökshjälpen” vara till hjälp. Det är en folder med stödrubriker och plats för egna anteckningar. Besökshjälpen finns i två versioner, med och utan bildstöd.

> Besökshjälpen

Om autism på flera språk

Om autism på flera språk

Nu finns texten Det här är autism (Eric Zander, 2017) översatt till åtta olika språk. Översättningarna laddas ned som pdf.

> Det här är autism

Stöd vid möten

Stöd vid möten

Materialet Stöd vid möten underlättar vid kontakter med myndigheter och olika yrkesgrupper.

> Stöd vid möten

Introduktionskurs om autism

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger bland annat grundläggande kunskaper om autism och ger råd om enkla strategier som underlättar i vardagen .

> Information och intresseanmälan 

Föräldrabehandling i grupp

Föräldrabehandling i grupp

Är du förälder till ett barn 0–17 år med en funktionsnedsättning och upplever stress i ditt föräldraskap, oro eller nedstämdhet? Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig.

> Navigator ACT

Undra – material för barn

Undra – material för barn

Bilder från Undra om habiliteringen

Möt superhjälten Undra i appen Undra besöker habiliteringen eller läs boken med samma namn. Undra berättar om vad habilitering är och om barn med olika funktionsnedsättningar.

> Undra på App Store
> Undra på Google play
> Ladda ner eller beställ Undra besöker habiliteringen 

Ung och asperger

Ung och asperger

UNG och ASPERGER

Ung och asperger är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en diagnos inom autismspektrumet

> Ung och asperger

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

> Funktionshindersguiden

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst, vägledare och kursverksamhet.  

> Forum Funktionshinder