Mindfulness för vuxna med autism

  • Anordnas på Habiliteringscenter Stockholm och Habiliteringscenter Mörby

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En kurs för att öka välmående och minska stress i vardagen. Nio träffar med upplevelsebaserat lärande av meditation och lätt yoga. I gruppen deltar 5-10 personer.

I den här kursen lär du dig olika meditationsövningar och lättare yoga för att handskas bättre med stress och oro. Målet är att du efter kursen ska kunna göra övningarna regelbundet på egen hand för att minska din upplevelse av stress.

Kursen pågår under nio veckor med en träff i veckan. Varje träff varar 2,5 timme.

När du anmält intresse blir du kallad till ett möte. Då får du veta mer om kursen och vi bedömer om det är en kurs som passar dig.

Kursen bygger på metoden ”Mindfulnessbaserad stressreduktion” (MBSR) och är anpassade för personer med autism. 

För att delta behöver du:

  • vara 18 år eller äldre
  • ha en diagnostiserad autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning
  • ofta uppleva stress i vardagen
  • inte ha allvarlig psykisk ohälsa
  • kunna delta i grupp.

Information om Mindfulness för vuxna med autism som pdf

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta, ta kontakt med din behandlar på habiliteringscenter i Stockholms län.

Om du inte har kontakt med ett habiliteringscenter, behöver du börja med att skriva en ansökan om habiliteringsinsatser.
Ansökan för vuxna

 

Habilitering, Stress och oro, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Mörby vuxna, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre