Mindfulness för vuxna med autism

  • Erbjuds på Habiliteringscenter Stockholm och Habiliteringscenter Mörby

I den här kursen lär du dig olika meditationsövningar och lättare yoga för att hantera stress och oro. Övningarna är anpassade för personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen består av nio träffar.

I den här kursen lär du dig olika meditationsövningar och lättare yoga för att handskas bättre med stress och oro. Målet är att du efter kursen ska kunna göra övningarna regelbundet på egen hand för att minska din upplevelse av stress.

Kursen pågår under nio veckor med en träff i veckan. Varje träff varar 2,5 timme.

Kursen bygger på metoden ”Mindfulnessbaserad stressreduktion” (MBSR) och är anpassade för personer med autism. 

För att delta behöver du:

  • vara 18 år eller äldre
  • ha en diagnostiserad autism utan intellektuell funktionsnedsättning
  • ofta uppleva stress i vardagen
  • inte ha allvarlig psykisk ohälsa
  • kunna delta i grupp.

När du anmält intresse blir du kallad till ett möte. Då får du veta mer om kursen och vi bedömer om det är en kurs som passar dig.

Information om Mindfulness för vuxna med autism som pdf

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta, ta kontakt med din behandlar på ett habiliteringscenter för vuxna inom Habilitering & Hälsa.

Om du inte har kontakt med ett habiliteringscenter, ska du börja med att skriva en ansökan om habiliteringsinsatser.
Ansökan för vuxna

Gå till anmälan för att se aktuella datum.
Du kommer då till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Stress och oro, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, 18 år och äldre