Mindfulness för vuxna med autism

  • Anordnas på flera habiliteringscenter

För vuxna med autism. En kurs för att öka välmående och minska stress i vardagen. Nio träffar med upplevelsebaserat lärande av meditation och lätt yoga. I gruppen deltar 5-10 personer.

Habilitering & Hälsa ger kurser om mindfulness för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du kan antingen gå kursen Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) på ett habiliteringscenter eller den digitala kursen I-Mindfulness. Kurserna bygger på metoden ”Mindfulnessbaserad stressreduktion i grupp” och är anpassade för personer med autism. 

Du lär dig olika meditationsövningar och lättare yoga för att handskas bättre med stress och oro. Målet är att du efter kursen ska kunna göra övningarna regelbundet på egen hand för att minska din upplevelse av stress.

Kursen pågår under nio veckor med en träff i veckan. Varje träff varar 2,5 timme.

Varje deltagare får en kort individuell introduktion innan kursen startar.

För att delta behöver du:

  • vara 18 år eller äldre
  • ha en diagnostiserad autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning
  • ofta uppleva stress i vardagen
  • inte ha allvarlig psykisk ohälsa
  • kunna delta i grupp.

Om du är intresserad av att delta i en kurs, ta kontakt med den behandlare du har kontakt med på ditt habiliteringscenter.

Om du inte har kontakt med ett habiliteringscenter, behöver du börja med att skriva en ansökan om habiliteringsinsatser.
Ansökan för vuxna

Under 2018-2021 utvärderades MBSR för personer med autism av Habilitering & Hälsa och KIND vid Karolinska institutet. Studien beräknas vara klar under 2022.

Habilitering, Stress och oro, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning