Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Ansök om habilitering

Bild på personer

Information om vilka som ingår i Habilitering & Hälsas målgrupp, hur du ansöker och information till dig som ska remittera. 

> Habiliteringens målgrupp
> Så ansöker du om habiliteringsinsatser
> Har du ett barn med autismdiagnos?
> Är du remittent?

Mottagningar

Bild på person i väntrum

Habilitering & Hälsa har runt 30 mottagningar. Välj mottagning för mer information och kontaktuppgifter.

Mottagningar

Habiliteringens stöd och insatser

Bild på en behandlare och ett barn

Barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få stöd och insatser från Habilitering & Hälsa. Även du som närstående kan få råd och stöd. 

> Habilitering & Hälsas stöd och insatser
> Yrkesgrupper inom habiliteringen

Fråga oss

Bild på frågetjänsten

Har du frågor om habilitering eller samhällets stöd vid funktionsnedsättning? Då kan du ringa till, chatta med eller boka telefontid på vår frågetjänst. Telefon 08-123 350 10.

> Om frågetjänsten
> Boka telefontid

Vägledare med fokus på NPF

Man som pratar i telefon

Du som har autism, adhd eller är närstående kan kontakta vägledaren för neuropsykiatriska diagnoser. Vägledaren svarar på frågor om diagnoserna och om olika typer av stöd.

Vägledare
Del av broschyren Stöd till dig som är anhörig

Stöd till dig som är anhörig

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning kan själva behöva stöd. Läs om olika typer av stöd och vart du som anhörig kan vända dig i nya broschyren Stöd till dig som är anhörig.

Ladda ner eller beställ broschyren
Omslag Funktion i fokus nr 1 2019

Smärta i Funktion i fokus

Möt forskaren som upptäckt ett samband mellan smärta och neuropsykiatriska diagnoser och psykiatern som uppmärksammar smärtpatienter med IF. Och läs om Lars Lerin som trivs med lärlingarna.

Ladda ner tidningen Funktion i fokus