Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Stress i utmanat föräldraskap

Bild på Max, Camilla och Bella från poddinspelning

Funka olika har släppt första avsnittet i en serie om stress i utmanat föräldraskap. Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism, berättar hur de agerade när deras son fick en diagnos. Vi hör också Bella Berg som är psykolog och ansvarig för Navigator ACT. En gruppbehandling för föräldrar som upplever stress, oro eller nedstämdhet. Vad får man lära sig och hjälper behandlingen?

Lyssna på Funka olika-podden

Specialnummer om forskning

I framtiden blir habiliteringens målgrupper mer delaktiga i forskningen. Så ser FoU-chefen Tatja Hirvikoskis vision ut. Föräldrar i flera landsting testar gruppterapin Navigator ACT som utvecklats vid Habilitering & hälsa. Möt Emma Frans, psykolog och folkbildare som vill krossa myter om adhd och följ med till Barn- och babylabbet i Uppsala där projekt Småsyskon levererat nya rön om autism.

Ladda ner forskningsnumret som pdf

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet är en broschyr för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden kan du bland annat läsa om arbete, bostad och stöd i vardagen. Du får också tips på webbplatser med information om fritid och idrott.

Ladda ner Guide till vuxenlivet

Motorik & träningscenter

Motorik & träningscenter erbjuder träning för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Där finns också specialistteam med fokus på andning, handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter.

Centret ersätter Puffa träningscenter, Postoperativa behandlingsenheten och Rörelsestudion.

> Motorik & träningscenter

Undra-app i webbversion

Appen Undra om habilitering finns också i webbversion. För dig som inte har tillgång till mobil, läsplatta eller föredrar att sitta vid dator. 

Följ med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra och gör ett besök på habiliteringen. Här kan du se vad olika barn kan göra när de besöker oss.

> Webbversion av Undra
> Allt om Undra
 

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om ASD. Som deltagare utvärderar du även Prisma som insats.

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Föräldrabehandling i grupp

Har du ett barn, 0-17 år, med en funktionsnedsättning och känner dig stressad, orolig och nedstämd? Då kan Navigator ACT vara något för dig. I grupp övar vi på acceptans, medveten närvaro och att göra förändringar som kan underlätta vardagen.

Läs mer om Navigator ACT

Besökshjälpen – ett stöd för patienten

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd vid vård- och tandvårdsbesök. Syftet är att du som patient ska bli mer delaktighet och känna dig trygg inför, under och efter besöket.  

Besökshjälpen