Synpunkter och klagomål

Till lättläst

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar. Upplevelseenkäten ger insikter om nyttan av det vi gör.

Enkät om upplevelsen av habiliteringen

Enkäten om upplevelse av habiliteringen besvaras vanligen i samband med ett besök, men kan även göras på webben. I enkäten frågar vi bland annat om hjälpen är till nytta.

Din upplevelse av habiliteringen

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål

 • Prata med den personal du har kontakt med eller enhetschefen på mottagningen.
 • Skriv ett brev. Du behöver inte lämna ditt namn, men om du vill att vi svarar dig behöver vi namn, adress eller telefonnummer. Lämna brevet direkt till mottagningen du har kontakt med eller posta det till:
  Habilitering & Hälsa
  Box 45436
  104 31 Stockholm
 • Kontakta Habilitering & Hälsas verksamhetschef om du inte har haft kontakt med någon av våra mottagningar. 
  Kontakta oss 
 • Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde eller patientnämnden i Stockholms län.
  Patientvägledaren på slso.se

Du ska få svar så snart som möjligt

Vi är skyldiga att ta emot dina synpunkter och klagomål och du ska få veta att informationen har kommit till oss. Inom fyra veckor ska du få ett svar.

Du behöver inte lämna ditt namn. Men om du vill ha svar måste vi få ditt namn och adress eller telefonnummer.

Om du inte är nöjd med vården -1177.se

Myndigheter och organisationer för klagomål och anmälan

Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller rådgöra med någon utanför habiliteringen kan du kontakta Patientnämnden som är en fristående och opartisk instans.
Patientnämnden

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.
Inspektionen för vård och omsorg