Uppsatser av medarbetare inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa erbjuder en uppsatsskrivarmånad för de medarbetare som är i slutskedet av sin specialist-, master- eller magisterutbildning. Här kan du ta del av uppsatser som medarbetare inom Habilitering & Hälsa har skrivit.

 

Uppsatser som fått stöd under 2020

Jevgenia Kasyanova, fysioterapeut, Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Effekter av kinesio taping för barn med funktionsnedsättning - litteraturstudie med systematisk ansats.

Uppsatsen är ännu inte publicerad

Kristina Green, sjukgymnast, Habiliteringscenter Tullinge vuxna

Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet - en kvalitativ studie. Magisteruppsats, Högskolan i Dalarna.

Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet

Uppsatser som fått stöd under 2019

Anna Rothin Gunnarsson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Kartläggning av användandet av ståhjälpmedel hos barn och ungdomar med cerebral pares i Sverige. Examensarbete, Karolinska institutet. 

Kartlaggning_av_anvandandet_av_stahjalpmedel_hos_barn_och_ungdo.pdf


Kaisa Johansson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Effekten av fysioterapi hos barn med Downs syndrom.​​

Uppsatsen är ännu inte publicerad.

Christina Modh arbetsterapeut, Habiliteringsens resurscenter

En studie om ett hjälpmedel: ALP-verktyget för personer med flerfunktionsnedsättning. Examensarbete, Karolinska institutet.

Tillämpning_av_alp-instrumentet_3.0.pdf

Emma Nylén, sjukgymnast, Habiliteringscenter Haninge barn

Hur stor andel av barnen i Stockholm har stabil GMFCS (Gross Motor Function Classification System) nivå under uppväxten. Vilka faktorer påverkar förändring av GMFCS? Examensarbete, Karolinska institutet.

Stabilitet-av-Gross-Motor-Function-Classification-System-GMFCS.pdf

Gunnel Israelsson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Kartläggning av hur smärta påverkar aktivitet och sömn hos barn med cerebral pares i relation till GMFCS-nivå och ålder i Region Stockholm. 

Kartlaggning_av_hur_smärta_paverkar_vardagliga_aktiviteter_och_sömn-hos-barn-med-CP.pdf

Uppsatser som fått stöd under 2018

Indra Windh, psykolog, Adhd-center

HBTQ-kompetens hos kliniskt yrkesverksamma behandlare. Masteruppsats, Lunds universitet.

Att sprida frågetecken runt det normativa

Anneli Skarpenhed, fysioterapeut, Habiliteringscenter Haninge barn

Fysioterapeutiska interventioner och fysiska aktiviteter hos barn med cerebral pares i Stockholm - en tvärsnittsstudie ur genusperspektiv.

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Miyabi Persson, psykolog, Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Mindfulness based stress reduction (MBSR) –groups in men and women with autism spectrum disorder – an open feasibility study. Specialistarbete, Karolinska institutet.

Mindfullness_based_stress_reduction_MBSR_groups_for_adults_with_autism.pdf

Kerstin Hagström Backe, fysioterapeut, Habiliteringscenter Stockholm vuxna och Kristina Flynner, fysioterapeut, Habiliteringscenter Linde vuxna

Validering av den preliminära svenska San Salvadour skalan i en svensk kontext, en Delphi studie. 

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Uppsatser som fått stöd under 2017

Lena Lindberger, logoped, Habiliteringens resurscenter

Measuring communicative style in parents of infants with neurodevelopmental disorders: reliability of the RAACS instrument.

Measuring communicative style in parents of infants with neurodevelopmental disorders

Marika Ehrenkrona, psykolog, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

Resiliens, enligt RS-skalan, hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning- Ett psykoterapeutiskt perspektiv

 

Uppsatser som fått stöd under 2016

Cecilia Mårtensson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Haninge barn 

Andningsgymnastik hos barn med flerfunktionshinder - En kvalitativ studie om föräldraupplevelser

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Jan-Paul Ratajczak, psykolog, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

Cognitive-behavioral interventions for adults with autism spectrum disorder.

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Annika Magnusson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Tullinge vuxna

Mediyoga för personer med autismspektrumtillstånd och stressproblematik. Examensarbete, Karolinska institutet.

Mediyoga för personer med autismspektrumtillstånd

Ewa Rolén, psykoterapeut, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

Terapeuters kliniska erfarenhet av att använda KBT-interventioner vid terapier för vuxna personer med måttlig- och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Examensarbete, Karolinska institutet.

Teraputers kliniska erfarenhet av att använda KBT-interventioner för personer med IF

Uppsatser som fått stöd under 2015

Petter Lindblad, leg logoped, Habiliteringscenter Sollentuna för barn

Intensiv språkträning avseende ordinlärning för förskolebarn med psykomotorisk utvecklingsförsening. Masterexamen, Karolinska institutet.

Intensiv språkträning avseende ordinlärning för förskolebarn

Magnus Ivarsson, leg psykolog, VUB-teamet

Sinnesstimulans som habiliteringsinsats för personer med omfattande funktionsnedsättningar - en utvärdering utifrån evidensbaserad praktik. Specialistarbete

Utvärdering av Lagunens och Korallens verksamhet

Christina Modh, arbetsterapeut, Habiliteringens resurscenter

Slingstyrd Akkaplattan ett hjälpmedel för personer med flerfunktionsnedsättning. Anhörigas och personals uppfattning om hur det fungerar i vardagen

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Mikaela Ljusterlind, leg sjukgymnast, Habiliteringscenter Sollentuna

Förskolepersonals erfarenheter av samverkan med barnhabiliteringen. Examensarbete, Karolinska institutet.

Förskolans erfarenheter av samverkan med barnhabilitering

Eva Vänglund, arbetsterapeut, Habiliteringscenter Liljeholmen

Erfarenheter och stödinsatser i skolmiljö bland gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Examensarbete, Umeå universitet.

Erfarenheter och stödinsatser i skolmiljö bland gymnasieelever med NPF

Anna Nyman, logoped, Habiliteringscenter Söderstaden barn

Joller och tidigt tal hos barn 10-24 månader som får insatser från habiliteringen.

Uppsatsen är publicerad men saknar länk