Kompetensutveckling

Habilitering & Hälsa erbjuder medarbetare utbildning och kompetensutveckling – från student till docent. Vår målsättning är att varje medarbetare fortsätta att fördjupa sin ämneskunskap och bidra till att utveckla verksamheten.

Grunden läggs som student

Vi tar varje år emot 100-200 studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Habilitering & Hälsa erbjuder praktik för studenter som läser arbetsterapi, logopedi, fysioterapi, socionomprogrammet och psykologi. Vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt. Att få erfarenhet av att jobba i team är något vi introducerar redan under praktiken.

Vi erbjuder också minst fyra platser för PTP-psykologer.

Praktik hos oss

Utveckling från start

Redan vid introduktionen för nyanställda inom Habilitering & Hälsa inleds medarbetarna sin utvecklingsresa. Introduktionsprogrammet består av:

  • mentorskap och introduktion på arbetsplatsen
  • verksamhetsintroduktion 
  • föreläsningar och webbkurser
  • professionsspecifik introduktionsutbildning

Egen personalutbildning ger bas och fördjupning

Att ständigt utveckla sin kompetens är en viktig del i en specialistverksamhet. Vår egen personalutbildning är en del av enheten för Forskning, utveckling och utbildning och omfattar omkring 60 utbildningar per år. Personalutbildningens uppdrag är att ge den reella kompetensen som medarbetare behöver för att kunna arbeta självständigt med sitt uppdrag.

Utbildningarna utvecklas ständigt i samarbete mellan ledning, sakkunniga och vårdmottagningar inom organisationen och utvärderas för att möta nuvarande och kommande behov. Vi identifierar kompetensbehoven i verksamheten och medarbetare med kompetensen bidrar i handledning eller utbildning. 

Kompetensstege för fortsatt utveckling

Vi uppmuntrar medarbetare som vill fördjupa sin formella kompetens. Inom Region Stockholm finns en gemensam modell för kompetensplanering, KOLL och kompetensstegar som tydliggör utvecklingsmöjligheterna för respektive yrkesgrupp.

Det finns kompetensstegar för flera av professionerna inom Habilitering & Hälsa. 

Kompetensplanering och kompetensstegar i Region Stockholm 

Stöd vid magister-, master-, och specialistutbildning 

Vi erbjuder en uppsatsskrivarmånad för de medarbetare som är i slutskedet av sin specialist-, master- eller magisterutbildning. Stödet motsvarar fyra veckors arbetstid och ges till några medarbetare per termin. Urvalet görs av ledningen för Habilitering & Hälsa och FoUU-chef. 

En magister- eller masterexamen leder också till ett lönepåslag.

Kriterierna för FoUU-uppsatsskrivarmånad är:

  • Att ämnet är av generellt intresse för Habilitering & Hälsa.
  • Att medarbetaren är i sista fasen av sin utbildning, dvs alla kurser är avklarade och att data för uppsatsen är insamlade.
  • Att en godkänd uppsats får spridas både internt och externt i Habilitering & Hälsas kanaler.
  • Att medarbetaren är positiv till att presentera den färdiga uppsatsen på en metodträff och/eller vid ett personalutbildningstillfälle.

FoUU-uppsatsskrivarmånad, vårterminen 2020

  1. Jevgenia Kasyanova, fysioterapeut, Habiliteringscenter Flemingsberg barn: Effekter av kinesio taping för barn med funktionsnedsättning - litteraturstudie med systematisk ansats
  2. Kristina Green, sjukgymnast, Habiliteringscenter Tullinge: Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet - en kvalitativ studie

Ta del av medarbetarnas uppsatser

Sakkunniga inom verksamhetens hälsoprofessioner

Sakkunniga har en viktig roll i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. De analyserar och identifierar verksamhetens utvecklings- och kompetensbehov och  tar fram beslutsunderlag på uppdrag av ledning och FoUU-chef, både enskilt och som grupp. 

Kvalitet och uppföljning

Nätverk för forskande medarbetare

Vi erbjuder ett nätverk för de medarbetare som är registrerade doktorander eller disputerade.

Forskningens förmiddag är ett återkommande seminarium då Habilitering & Hälsas forskare presenterar pågående arbete för ledning, medarbetare och studenter. 

Forskning inom Habilitering & Hälsa

 

 

Följ funktion i fokus så missar du inget

Följ oss och prenumerera

Du kan följa oss genom vårt nyhetsbrev Funktion i fokus och på sociala medier. Du kan också prenumera på vår tidning.