Digital temaföreläsning: Om sömn

Denna digitala fördjupningskurs går igenom grundfakta om sömn och metoder för att förbättra barnets sömn.

En digital föreläsning för dig som har barn med adhd/add upp till 17 års ålder. Kursen riktar sig till dig som förälder. 

Du gör kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone. Inspelade föreläsningsklipp varvas med frivilliga reflektionsuppgifter. Kursen är öppen under två veckor. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du behöver och när du vill på dygnet.

De digitala kurserna innehåller inte något erfarenhetsutbyte eller möten med andra föräldrar! Önskar du det, bör du anmäla dig till en kurs på plats på Adhd-center i stället.

Praktisk information om kursen

Kurstid

Startdatum: 9 juli 2024

Slutdatum: 23 juli 2024

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

  • Inloggningsinformation får du under kursstartsdagen per e-post.
  • Kontrollera att meddelandet inte hamnat i spam- eller skräpmapp.
  • Inloggning sker med BankID.

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Avboka din plats så snart du vet att du inte kan komma.

  • Om man inte hinner ta del av hela kursen inom avsatt tid finns möjlighet att anmäla sig igen vid senare kurstillfälle. Skriv gärna till din behandlare i den digitala kursen och fråga hur du kan göra.
  • Avbokning ska ske 24 timmar innan kursstart, annars betraktas det som sent återbud och noteras i patientjournal. 
  • Om man inte påbörjar kursen inom kurstiden och inte heller meddelar Adhd-center om detta kommer det att räknas som ett uteblivet besök. Uteblivna besök registreras också i patientjournal. 

Avboka via:

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla digitala fördjupningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs