Digital fördjupning: Bevara sitt lugn

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd eller add upplever att en av de största utmaningarna i föräldraskapet är att bevara sitt lugn. Många barn har känsloutbrott som försvårar situationerna. Här går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Den digitala fördjupningskursen består av två lektioner och är tänkt att löpa under en månad. Lektionerna består av förinspelade avsnitt som du kan göra när det passar dig, i din takt. Du kan pausa när som helst under kursens lektioner och dela upp dem i flera tillfällen. I slutet av första lektionen får du en hemuppgift. Ta tid mellan lektionerna att genomföra denna för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

När du är färdig med en lektion aktiveras nästa lektion av personal på Adhd-center inom fem arbetsdagar. Du får ett meddelande när nästa lektion finns tillgänglig.

De digitala kurserna innehåller inte något erfarenhetsutbyte eller möten med andra föräldrar! Önskar du det, bör du anmäla dig till en kurs på plats på Adhd-center i stället.

Praktisk information om kursen

Kurstid

Startdatum: 4 juli 2024

Slutdatum: 4 augusti 2024

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

  • Inloggningsinformation får du under kursstartsdagen per e-post.
  • Kontrollera att meddelandet inte hamnat i spam- eller skräpmapp.
  • Inloggning sker med BankID.

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Avboka din plats så snart du vet att du inte kan komma.

  • Om man inte hinner ta del av hela kursen inom avsatt tid finns möjlighet att anmäla sig igen vid senare kurstillfälle. Skriv gärna till din behandlare i den digitala kursen och fråga hur du kan göra.
  • Avbokning ska ske 24 timmar innan kursstart, annars betraktas det som sent återbud och noteras i patientjournal. 
  • Om man inte påbörjar kursen inom kurstiden och inte heller meddelar Adhd-center om detta kommer det att räknas som ett uteblivet besök. Uteblivna besök registreras också i patientjournal. 

Avboka via:

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla digitala fördjupningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs