Covid-19 (coronaviruset)

Har du eller en närstående ett inbokat besök på någon av våra mottagningar? Välkommen. Vi genomför alla habiliteringsinsatser med hänsyn till gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19, coronaviruset. Vi använder nödvändig skyddsutrustning vid individuella besök. Kurser, grupper och föreläsningar ställs in eller ges digitalt. 

Boka av om du har förkylningssymptom

Boka av besöket om du har förkylningssymtom, även lindriga. Vi tar inte ut avgift vid sent återbud på grund av sjukdom.

Våra kurser och grupper

Kurser, grupper och föreläsningar arrangeras digitalt eller ställs in. 

Tvätta händerna ofta

Håll avstånd till andra, tvätta händerna ofta och stanna hemma, även om du bara känner dig "lite förkyld".

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

1177.se

Stöd för en fungerande vardag

Har du svårt att få vardagen att fungera när du är hemma mer än vanligt eller när arbete ska göras hemma? Här finns information om Habiliteringens rådgivning för en fungerande vardag samt tips på stöd och användbara webbplatser och artiklar

Stöd för en fungerande vardag

Anpassad information om coronaviruset

Behöver du anpassad information om coronaviruset? Vi har samlat länkar till användbart material, bland annat bildstöd, lättläst och andra språk. Det finns bland annat bildstöd vid vaccinering av coronavirus.

Anpassad information om coronaviruset