Covid-19 (coronaviruset)

Har du eller en närstående ett inbokat besök på någon av våra mottagningar? Välkommen. Vi följer de rekommendationer som råder för att minska risken för smittspridning i våra lokaler.

Boka av om du har förkylningssymptom

Boka av besöket om du har förkylningssymtom, även lindriga. Vi tar inte ut avgift vid sent återbud på grund av sjukdom.

Våra kurser och grupper

Under rådande lokal allmänna råd för att minska smitta, hålls inga kurser, grupper eller föreläsningar. 

Tvätta händerna ofta

Håll avstånd till andra, tvätta händerna ofta och stanna hemma, även om du bara känner dig "lite förkyld".

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

1177.se