Vart vänder vi oss för att få läkarintyg?

I december månads Funktion i fokus nyhetsbrev lyfter redaktionen fram anhörigperspektivet. Se bland annat filmen där habiliteringsläkaren svarar på hur sonen ska få de läkarintyg han behöver, läs om Camilla som fått hjälp genom habiliteringens samtalsstöd, och lär dig vad barnombuden på våra vuxencenter gör. Här kan du ta del av innehållet i nyhetsbrevet.

Funktion i fokus nyhetsbrev - december 2020

Annika Brar
Annika Brar, Habiliteringsläkare. Foto: Anna Molander Porträtt av Annika Brar, Habiliteringsläkare

Hur ska sonen få de läkarintyg han behöver?

"Vart vänder vi oss för att få läkarintyg så att vår 20-åriga son kan ansöka om aktivitetsersättning och god man?" I Fråga habdoktorn tar habiliteringsläkare Annika Brar upp vanliga frågor från anhöriga, patienter och vård- och omsorgspersonal. Nu kan du se den senaste filmen där hon hjälper en förälder att hitta rätt i vården.

» Bäst om läkaren känner patienten 

Porträtt av Conny Palmkvist
Conny Palmkvist nya roman handlar om livet med dottern Lova. Foto: Mikael Tannus Porträtt av författaren Conny Palmqvist.

Hans berättelse om Lova börjar på BB

Varför är det så svårt att få kontakt med Lova? Utvecklas hans efterlängtade dotter verkligen som alla andra barn? Och hur gör man för att nå fram till ett barn som lever i en helt egen värld?

Conny Palmkvists självbiografiska roman Nästan bra på livet, som utkommer i januari 2021, är en av de böcker som bibliotekarien Helena Hallgren tipsar om i december.

» Böcker med anhörigperspektiv

Camilla Lehorst
Fotograf: Maria A Nilsson Porträttbild av Camilla Lehorst

Hennes ångest släppte efter samtalsstöd

– Jag känner att jag har fått tillbaka mitt liv. Jag lever inte längre i skräck och ångest för döden för min flicka, säger Camilla Lehorst.

Hon är en av många anhöriga som fått samtalsstöd vid Habilitering & Hälsa. Från 1 januari 2021 heter mottagningen Habiliteringens anhörigcenter.

» Camilla Lehorst blev hjälpt av samtal
» Psykoterapeuten om samtalsstöd

Podd om föräldrars tankar kring döden

Hur kan man leva vidare med sorgen när ens barn dör? Och hur planerar man som förälder för att ens vuxna barn med funktionsnedsättning ska klara sig när man själv dör? I fyra avsnitt av podden Funka olika tar vi upp tema döden ur ett anhörigperspektiv.

» Podden Funka olika om döden

Illustration Jens Magnusson

Särskilda barn innebär särskilda utmaningar

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär särskilda utmaningar. Under tema Föräldraskap på habilitering.se möter du föräldrar som hittat kreativa sätt att möta utmaningar.

Du möter också behandlare som bland annat beskriver hur man kan hjälpa föräldrar att förebygga problembeteende hos barnet. Artiklarna om föräldraskap har varit publicerade i tidningen Funktion i fokus.

» Tema Föräldraskap på habilitering.se

Många aktörer ger stöd och behandling

Kommuner, intresseorganisationer, habilitering och övrig hälso- och sjukvård erbjuder olika former av stöd och behandling för föräldrar och andra anhöriga. Insatserna varierar i olika delar av landet men 16 regioner erbjuder Navigator ACT, en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Nu pågår ett forskningsprojekt där Navigator ACT utvecklas till en internetbaserad behandling.

» Många aktörer ger stöd till föräldrar
» Navigator ACT minskar stress

Funktionshindersguiden om stöd till anhöriga

Webbplatsen funktionshindersguiden.se ger en överblick över samhällets stöd till anhöriga. Här är några av de mest besökta sidorna:

» Information om samhällets stöd för anhöriga 
» Ekonomiskt stöd och bidrag för dig som anhörig 
» Så gör du för att få anhörigbehörighet eller fullmakt 

Hon lyfter frågor om vuxna patienters barn

Har personalen rutiner och kompetens för att uppmärksamma barn till vuxna patienter? Anna Sellgren, kurator vid Habiliteringscenter Linde, samordnar barnombudens arbete vid Habilitering & Hälsas mottagningar för vuxna.

» Viktigt uppmärksamma barn som är anhöriga

Aktuellt från Habilitering & Hälsa

Ungdomsmottagningar får pris för funkisdiplomering

Bemötandepriset 2020, som delas ut av Region Stockholm, går till ungdomsmottagningarna för projektet UngFunk som görs i samarbete med Habilitering & Hälsa. Hittills har åtta av tolv mottagningar funkisdiplomerats.

» De får Bemötandepriset 2020

Två mottagningar bildar Habiliteringens anhörigcenter

Den 1 januari 2021 bildar Tittut spädbarnsverksamhet och Kris- och samtalsmottagningen en gemensam enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verksamheten består av föräldragrupper för små barn (0-2 år) och samtalsmottagning för anhöriga.

Habiliteringscenter Sollentuna barn och vuxna flyttar

Från och med januari 2021 får mottagningarna ny adress: Tusbystråket 1B, Sollentuna.

» Habiliteringscenter Sollentuna barn 
» Habiliteringscenter Sollentuna vuxna 

Beställ broschyren Stöd till dig som anhörig

Nu kan du beställa broschyren Stöd till dig som anhörig på habilitering.se.

Som anhörig till en person med funktionsnedsättning kan man söka stöd från habiliteringen för egen del. Det gäller föräldrar, syskon, partner, mor- eller farförälder eller barn till en person med funktionsnedsättning.

» Ladda ner och beställ broschyren 
» Stöd till anhöriga 

Publicerad 2020-12-16