Valet 2022 - information och material

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Här får du tips på webbsidor med lättläst information om valet och material som kan användas i samtal, exempelvis bildstöd. I Habilitering & Hälsas bibliotek finns också information om valet.

Tidningen 8 sidor har gjort en valbok på lätt svenska. Den förklarar vad demokrati och politik är. Den beskriver vad partierna tycker i olika frågor, hur det går till i vallokalen och vad som händer efter valet, när rösterna är räknade. Alla väljare är politik på lätt svenska.

Valboken på 8sidor.se  
Alla väljare på 8sidor.se  

Valmyndigheten 

Valmyndigheten är ansvarig för information om valen. De har information om valet på lättläst med uppläsning, på teckenspråk och på andra språk. 

Val.se

Partiledarsamtal

Under mars och april arrangerade organisationen Funktionsrätt Sverige en serie samtal med partiledarna för våra riksdagspartier. Du kan se filmerna med partiledarsamtalen på youtube. Centerpartiet deltog inte. Samtalen tolkas på teckenspråk och har långsam undertext. Här är länkar direkt till filmerna:

Kristdemokraterna - partiledarsamtal om funktionsrätt 

Liberalerna - partiledarsamtal om funktionsrätt 

Miljöpartiet - partiledarsamtal om funktionsrätt Miljöpartiet 

Moderaterna - partiledarsamtal om funktionsrätt 

Vänsterpartiet - partiledarsamtal om funktionsrätt 

Socialdemokraterna - partiledarsamtal om funktionsrätt 

Sverigedemokraterna - partiledarsamtal om funktionsrätt 

Demokratiläger

Föreningen FUB, för unga och barn med intellektuell funktionsnedsättning arrangerar ett läger om val, demokrati och rättigheter.

Demokratiläger på fub.se 

Tillgängliga val

Myndigheten för delaktighet, MFD, vill att alla ska få möjligheter att rösta. I Stockholms län innebär det att man kan få ledsagartimmar för att kunna gå och rösta. Läs mer på myndighetens webbsida.

Tillgängliga val på mdf.se 

Information om valet i Habilitering & Hälsas bibliotek
Biblioteket på Habiliteringens resurscenter, Sabbatsberg Bilden visar en vägg med informationsmaterial och bildstöd kopplat till valet hösten 2022

Lär dig mer om val

Habilitering & Hälsas bibliotek på Sabbatsbergs sjukhus har information om höstens val:

habilitering.se/bibliotek

Studieförbundet vuxenskolan har en satsning på kurser om valet:

Mitt val, Studieförbundet vuxenskolan 

Halmstad kommun har tagit fram en tydlig film om hur det går till att rösta, från att röstkortet kommer i brevlådan till hur det går till på valdagen.

Filmen Så här röstar du 

Publicerad 2022-06-07