Våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld än andra barn. För att kunna upptäcka och hjälpa de som utsätts är det viktigt att ha kunskap om våldsutsattheten. Podden Funka olika har träffat en utredare från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har nyligen tagit fram material med viktig kunskap om våld mot barn med funktionsnedsättning för hälso- sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Om våld mot barn med funktionsnedsättning

 

 

Publicerad 2022-10-24