Tips för barn med adhd

Adhd-center har sammanställt tips som kan underlätta för barn med adhd i olika situationer. Här ges förslag till hur man kan hantera olika situationer, så som sömn, skola, måltider, kompisar, fritid och känsloutbrott.

Många av tipsbladen vänder sig till föräldrar, men här finns även tips för tränare och far- och morföräldrar.  

Tipsblad från Adhd-center

Adhd-center