Sex program om sex

Podden Funka olika släpper en serie med fokus på sexuell hälsa hos unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor du som ung kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för dig som förälder att veta. Ett avsnitt handlar om könsdysfori vid samtidig autism.

Sexualitet är en viktig del av livet oavsett funktionsförmåga. Programserien vänder sig till föräldrar och personal som behöver ha kunskap när det gäller sexuell hälsa, för att kunna prata om det och hjälpa där det behövs.

Ett program har tema könsdysfori vid samtidig autism, något som är allt vanligare hos de som söker könsbekräftande vård.

Flera program vänder sig också direkt till ungdomar själva och svarar på frågor som rör sex och relationer. Vi besöker också en ungdomsmottagning för att ta reda på vad de kan hjälpa ungdomar med. Visste du förresten att alla ungdomsmottagningar i Region Stockholm är funkisdiplomerade?

Lyssna på serien Ungas sexuella hälsa

 

Publicerad 2021-06-24