Om selektiv mutism och språkstörning i podden Funka olika

Podden Funka olika tar upp diagnoser som påverkar förmågan att tala. Selektiv mutism som är en ångestrelaterad diagnos som innebär att man är helt tyst i vissa miljöer, men pratar i andra. Språkstörning påverkar både förmågan att förstå talat språk och att själv prata så att andra förstår. Båda diagnoserna är vanliga, men kunskapen om dem låg.

två program pratar vi med föräldrar som berättar hur det fungerar för deras barn och med logopeder om hur man kan jobba med det.

Om språklig sårbarhet i podden Funka olika

 

Publicerad 2022-02-16