Om habilitering på andra språk

Nu finns grundläggande information om habilitering för barn och vuxna på tolv språk.

Informationen finns på arabiska, dari, engelska, finska, nordsamiska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, tornedalsfinska, turkiska och ukrainska.

Om habilitering på andra språk

Publicerad 2022-06-15