Kurser och föreläsningar mars-juni 2022

Nu finns fler kurser, grupper och föreläsningar som erbjuds på Habilitering & Hälsas mottagningar tillgängliga i kurskatalogen på habilitering.se. Här i får du några exempel.

Du hittar alla vårens kurser i kurskatalogen på habilitering.se
Kurskatalog på habilitering.se

Du kan även ladda ner ett kursprogram:
Kursprogram som pdf


Bildstöd – en workshop

För närstående till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag. Därefter får deltagarna pröva att skapa eget bildmaterial. Kursen hålls två eftermiddagar med samma innehåll, 24 mars respektive 19 maj.
» Bildstöd - information och anmälan

Föräldraträningsprogram för beteendesvårigheter

För föräldrar till barn, 6–17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Programmet ger deltagarna kunskap och verktyg för att möta sitt barns beteendesvårigheter. Gruppen har upp till 15 deltagare som träffas sex eftermiddagar, 19 och 26 april, 3, 10, 17 och 24 maj. Sista dag för anmälan är 20 mars.
» Föräldraträningsprogram - information och anmälan


AKK – en introduktion för närstående

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En halvdag om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Kursen hålls två eftermiddagar med samma innehåll, 31 mars respektive 1 juni.
» AKK - information och anmälan


Sömn – en workshop

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre. Kursen hålls vid flera tillfällen.
» Sömn - information och anmälan


Appar för att berätta med bild, film och ljud

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En kurs om appar för att berätta med bild, ljud och film. Kursen är uppdelad på två eftermiddagar, första tillfället är en föreläsning och andra tillfället är en workshop, 11 och 25 april.
» Appar - information och anmälan

Läsa tillsammans – anpassad bokläsning

För närstående till barn, 0-8 år, med funktionsnedsättning. En digital föreläsning om hur lässtunder kan skapa möjlighet till samspel och kommunikation. Föreläsningen avslutas med en frågestund. Deltagarna kan sedan boka egen tid för att låna böcker. Föreläsningen hålls 9 maj, 13.00-14.30.
» Läsa tillsammans - information och anmälan


Webbkurser

Habilitering & Hälsa har flera olika webbkurser, bland annat om sömn och beteendeproblem. Du hittar alla på:

habilitering.se/webbkurser

Notiser från Habilitering & Hälsa

Lättläst om kriget i Ukraina

Habilitering & Hälsa har samlat länkar till samtalskartor, bildstöd och lättlästa nyheter om kriget i Ukraina.
» Lättläst om situationen i Ukraina


Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. Du når oss via 1177.se, appen Alltid öppet eller på telefon, 08-123 350 10.
» Frågetjänst och rådgivning


Låna böcker på habiliteringens bibliotek

Du kan låna böcker från habiliteringens bibliotek via telefonbeställning. Böckerna hämtas på Habiliteringens resurscenter på Sabbatsbergs sjukhus. Ring 08-123 350 30, tisdagar och torsdagar 9.00-12.00. Du kan också mejla habresurscenter.slso @ regionstockholm.se 
» Biblioteket på Habiliteringens resurscenter

Publicerad 2022-03-14