Kurser och föreläsningar hösten 2022

Nu finns höstens kurser, grupper och föreläsningar tillgängliga i kurskatalogen på habilitering.se. Här får du några exempel. Anmälan görs via habilitering.se.

» Hitta din kurskatalog » Hela kurskatalogen » Kursprogram som pdf 

 

Att förebygga problembeteenden

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. En föreläsning som ger verktyg för att skapa en god relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder. Erbjuds på flera habiliteringscenter under hösten.
» Att förebygga problembeteenden 

Autism med intellektuell funktionsnedsättning

För föräldrar till barn, 5-17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. En kurs med fyra träffar med grundläggande kunskap om diagnoserna och förhållningssätt och tips som kan göra att vardagen fungerar bättre. Erbjuds på två habiliteringscenter under hösten.
» Autism med intellektuell funktionsnedsättning 

AKKtiv – Kom igång

För föräldrar till barn, 0-6 år, med kommunikativa svårigheter. En kurs om hur man kan stötta sitt barns kommunikationsutveckling och använda alternativa kommunikationssätt. Teori varvas med praktik under sex till sju träffar med 10-15 deltagare. Erbjuds på flera habiliteringscenter under hösten.
» AKKtiv - Kom igång

Att lära sig gå på toaletten

För föräldrar till barn, 4-17 år, med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och för personal runt barnet. En kurs för att barnet ska lära sig kissa och bajsa på toaletten och få toalettrutiner som fungerar, 27/10, 13-16.
» Att lära sig gå på toaletten

PODD – en introduktion

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD. Erbjuds vid tre tillfällen, 28/9, 26/10 och 30/11.
» PODD

Bildstöd – en workshop

För närstående till och yrkesverksamma som jobbar med ett barn eller en vuxen person med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag. Erbjuds 26/9 och 17/10.
» Bildstöd - en workshop

Samspel med vuxna med flerfunktionsnedsättning

För närstående och personal till vuxna med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas. Erbjuds 13/10.
» Samspel med vuxna med flerfunktionsnedsättning

Vuxensyskon – en grupp för samtal och reflektion

För vuxna syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Gruppen ses fem tisdagar, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 17.00-19.30.
» Vuxensyskon

 

Webbkurser

Habilitering & Hälsa har flera webbkurser, bland annat om autism, om sömn och om problembeteende. Du hittar alla på:
habilitering.se/webbkurser

Publicerad 2022-09-07