Kurser, grupper och föreläsningar våren 2022

Nu finns många av de kurser, grupper och föreläsningar som erbjuds på Habilitering & Hälsas mottagningar i kurskatalogen på habilitering.se. Här hittar du ett urval.

Se hela kurskatalogen på habilitering.se
Kurskatalog på habilitering.se

Du kan även ladda ner ett kursprogram.
Kursprogram som pdf

Personer som sitter i en kurssal
Fotograf: Yanan Li Personer deltar i en föreläsning

Appar för att berätta med bild, film och ljud

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En kurs om appar för att berätta med bild, ljud och film. Kursen är uppdelad på två eftermiddagar, första tillfället är en föreläsning och andra tillfället är en workshop.
» Berätta med bild, film och ljud

PODD – en introduktion

För anhöriga och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD. Vi går igenom teorin bakom metoden och deltagarna får prova på att prata med PODD-böcker.
» PODD

Person pekar på kommunikationsmaterialet PODD
Foto: Kersti Sköld/Habilitering & Hälsa Bilden visar kommunikationskarta från verktyget PODD och en person som pekar.

 

TAKK för vuxna

För anhöriga och personal runt en vuxen person som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.
» TAKK

Bildstöd – en workshop

För närstående till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag. Därefter får deltagarna pröva att skapa eget bildmaterial.
» Bildstöd

Föräldratränings-
program för beteendesvårigheter

För föräldrar till barn, 6–17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Programmet ger deltagarna kunskap och verktyg för att möta sitt barns beteendesvårigheter. Gruppen har upp till 15 deltagare som träffas sex eftermiddagar.
» Föräldraträningsprogram

Webbkurser

Habilitering & Hälsa har flera olika webbkurser, bland annat om sömn och beteendeproblem. Du hittar alla på habilitering.se/webbkurser

Att förebygga beteendeproblem

En webbkurs för föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. Kursen ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Sömn hos barn

En webbkurs för föräldrar till barn, 5-12 år, med funktionsnedsättning. Kursen innehåller grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Notiser från Habilitering & Hälsa

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. Du når oss via 1177.se, appen Alltid öppet eller på telefon, 08-123 350 10.
» Frågetjänst och rådgivning


Låna böcker på habiliteringens bibliotek

Du kan låna böcker genom att ringa vår telefon. Böckerna hämtas på Habiliteringens resurscenter på Sabbatsbergs sjukhus. Ring 08-123 350 30, tisdagar och torsdagar 9.00-12.00. Du kan också mejla habresurscenter.slso@sll.se.
» Biblioteket på Habiliteringens resurscenter

 

Publicerad 2022-01-26