Framgång för forskare knutna till Habilitering & Hälsa

2021 blev ett framgångsrikt år inom funktionshindersforskningen. "Vi har återigen haft ett rekordår i antalet publiceringar i internationella forskningstidskrifter. Flera av dessa är svåra att få publicera i", säger Tatja Hirvikoski, FoUU-chef i Habilitering & Hälsa och den som samordnar nätverket för forskare knutna till Habilitering & Hälsa i Stockholm.

Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef
Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef. Fotograf: Anna Molander Porträtt av Tatja Hirvikoski, docent och FoUU-chef

FoUU-enheten inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm verkar för verksamhetsnära forskning. Det innebär att medarbetare hos oss också forskar på ämnen som ligger nära patientarbetet.Resultaten kommer därför också till nytta för habiliteringens patienter i form av insatser.

Att publicera i medicinska tidskrifter är ett kvitto på att forskningsresultaten både är intressanta och håller en hög kvalitet. Under 2021 har forskande medarbetare publicerat 17 artiklar i internationella forskningstidskrifter. Det är rekord. Det innebär att vi också bidragit till ny och ökad kunskap inom funktionshindersområdet både i Sverige och internationellt.

Här kan du se alla publicerade artiklar (habilitering.se)

- Flera av tidsskrifterna har en såkallad "journal impact factor" över 5. Att få publicera i dessa tidskrifter är svårt och innebär också att vårt bidrag får en stor spridning. Det betyder mycket, inte minst med tanke på att forskningen har viktiga budskap för patientnära verksamheter. Jag är stolt över vårt gemensamma bidrag till forskningen inom funktionshindersområdet, säger Tatja Hirvikoski, FoUU-chef.

Stapeldiagram som visar allt fler publicerade artiklar
Diagrammet visar att forskande medarbetare publicerar allt fler vetenskapliga artiklar. Illustration: Habilitering & Hälsa. Från 6 år 2016 till 12 år 2022 Ett stapeldiagram som visar utvecklingen av publicerade vetenskapliga artiklar under sju år, från 6 artiklar år 2016 till 12 år 2022. Artiklarna är skriva av medarbetare inom Habilitering & Hälsa som forskar. Staplarna visar: sex artiklar år 2016,  fem artiklar år 2017, nio artiklar år 2018, tolv artiklar år 2019, 15 artiklar år 2020, 17 artiklar år 2021 och 12 artiklar år 2022.  

Bilden visar antalet publicerade artiklar av H&H-forskare mellan åren 2015 och 2021.

Forskningsaktiva H&H är ett nätverk för medarbetare som är aktiva inom forskning, antingen som doktorand, disputerad eller docent. Ungefär 1.5% av Habilitering & Hälsas medarbetare bidrar till utveckling på forskarnivå.

Jobba hos oss

Habilitering & Hälsa erbjuder medarbetare utbildning och kompetensutveckling – från student till docent. Vår målsättning är att varje medarbetare fortsätter att fördjupa sin ämneskunskap och bidra till att utveckla verksamheten. Nätverket för forskningsaktiva är ett sätt. 

Kompetensutveckling från student till docent

Lediga jobb inom Habilitering & Hälsa

Publicerad 2022-02-16