Dags för nytt bildstödsschema eller kalender

Under fliken "material att ladda ner och beställa" på habilitering.se kan du hitta 60 olika varianter av månadskalender, veckoschema och aktivitetslistor för både barn och vuxna. Allt uppdaterat för 2022. Här har vi samlat ett urval.

Månadskalender januari-december 2022

Månadskalender januari 2022
Månadskalender Bildstöd som visar månadskalender med färgmarkering på veckodagarna.

Kalender över månaderna under 2022, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken. Format A3.

januari  februari  mars  april  maj  juni

juli  augusti  september  oktober  november  december 

Årshjul 

Årsöversikt i form av ett hjul. Årstider markerade med färger, månader med text: 
Årshjul med färg och text  

Årstider markerade med färger och text, månader med text och bilder: 
Årshjul med färg, text, bilder och årstider 

Vit årsöversikt i form av ett hjul. Månader marke­rade med text och bilder: 
Årshjul, vitt med bilder 

Årsöversikt med årstider i färg och månader i kolumner med månadsbilder: 
Årsöversikt med färg 

Årsöversikt med månader i kolumner med månadsbilder i vitt: 
Årsöversikt vit 

Dagremsor

dagsremsa bildstöd
Illustrationer som visar dagsremsor bildstöd

Dagsremsor där man kan sätta bilder som visar vad man gör den dagen. Kan användas med veckoschema. Det finns två olika varianter. "Dagsremsa dag färg" består av tre remsor i dagens färg men utan text. "Dagsremsa dag text" består av tre remsor med dagens namn och markering av färg överst.  

Högtidsdagar och speciella händelser

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder på högtidsdagar och speciella händelser under hela året.

Bildark 11. Högtidsdagar och speciella händelser 

Tidvisning med klockor

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman.

Bildark 15. Tidvisning, tomma klockor

Bildark 16. Tidvisning med klockslag 

Publicerad 2021-12-21

Utforska allt material

Hitta fler pratkartor, pekkartor och bildark på olika teman under material att ladda ner. Du hittar också olika tipsblad.