Böcker om selektiv mutism

Projektet och föreningen Tala om tystnad har släppt tre nya böcker om selektiv mutism: en handbok för närstående, två personliga berättelser däribland en barnbok.

Selektiv mutism drabbar ungefär ett av 100 barn och innebär en oförmåga att prata i vissa situationer trots att man kan och vill prata. Vanligen kan barnet prata i hemmet, och kanske med någon kompis, men inte i andra sociala situationer som förskola eller skola.

Tre böcker om selektiv mutism

 

Publicerad 2021-03-31