Vår forskning bidrar till ökad kunskap inom funktionshindersområdet

Habilitering & Hälsas forskande medarbetare publicerar allt fler vetenskapliga artiklar i internationella publikationer. "Vi bidrar till att öka kunskapen inom funktionshindersområdet", säger docent Tatja Hirvikoski, FoUU-chef.

Under förra året publicerade Habilitering & Hälsas forskande medarbetare 15 artiklar i internationella publikationer. 

På habilitering.se/fouu kan du läsa mer om vårt forskningsarbete och se listan över publicerade artiklar. 

Forskning och utveckling på habilitering.se

Publicerade artiklar mellan 2015-2020

Stapeldiagram som visar allt fler publicerade artiklar
Diagrammet visar att forskande medarbetare publicerar allt fler vetenskapliga artiklar. Illustration: Habilitering & Hälsa. Från 6 år 2016 till 12 år 2022 Ett stapeldiagram som visar utvecklingen av publicerade vetenskapliga artiklar under sju år, från 6 artiklar år 2016 till 12 år 2022. Artiklarna är skriva av medarbetare inom Habilitering & Hälsa som forskar. Staplarna visar: sex artiklar år 2016,  fem artiklar år 2017, nio artiklar år 2018, tolv artiklar år 2019, 15 artiklar år 2020, 17 artiklar år 2021 och 12 artiklar år 2022.  

Så jobbar Habilitering & Hälsa med kompetensutveckling

Habilitering & Hälsa erbjuder medarbetare utbildning och kompetensutveckling – från student till docent. Vår målsättning är att varje medarbetare fortsätter att fördjupa sin ämneskunskap och bidrar till att utveckla verksamheten.

Habilitering & Hälsa erbjuder en uppsatsskrivarmånad för de medarbetare som är i slutskedet av sin specialist-, master- eller magisterutbildning. 

Läs aktuella uppsatser

Kompetensutveckling från student till docent

 

Publicerad 2021-04-23