Vår forskning bidrar till ökad kunskap inom funktionshindersområdet

Habilitering & Hälsas forskande medarbetare publicerar allt fler vetenskapliga artiklar i internationella publikationer. "Vi bidrar till att öka kunskapen inom funktionshindersområdet", säger docent Tatja Hirvikoski, FoUU-chef.

Under förra året publicerade Habilitering & Hälsas forskande medarbetare 15 artiklar i internationella publikationer. 

På habilitering.se/fouu kan du läsa mer om vårt forskningsarbete och se listan över publicerade artiklar. 

Forskning och utveckling på habilitering.se

Publicerade artiklar mellan 2015-2020

Stapeldiagram som visar allt fler publicerade artiklar
Diagrammet visar att forskande medarbetare publicerar allt fler vetenskapliga artiklar. Illustration: Habilitering & Hälsa. Från 5 år 2015 till 17 år 2021 Ett stapeldiagram som visar utvecklingen av publicerade vetenskapliga artiklar under sju år, från 5 artiklar år 2015 till 17 år 2021. Artiklarna är skriva av medarbetare inom Habilitering & Hälsa som forskar.

Så jobbar Habilitering & Hälsa med kompetensutveckling

Habilitering & Hälsa erbjuder medarbetare utbildning och kompetensutveckling – från student till docent. Vår målsättning är att varje medarbetare fortsätter att fördjupa sin ämneskunskap och bidrar till att utveckla verksamheten.

Habilitering & Hälsa erbjuder en uppsatsskrivarmånad för de medarbetare som är i slutskedet av sin specialist-, master- eller magisterutbildning. 

Läs aktuella uppsatser

Kompetensutveckling från student till docent

 

Publicerad 2021-04-23