Tittut spädbarnsverksamhet

Den 1 januari 2021 bildade Tittut spädbarnsverksamhet och Kris- och samtalsmottagningen en gemensam enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verksamheten består av föräldragrupper för små barn (0-2 år) och samtalsmottagning för anhöriga. Vi behåller adress och telefonnummer, men har ny e-postadress.

Föräldrar och barn på Tittut spädbarnsverksamhet
Föräldrar och barn har samling på Tittut. Fotograf: Anna Pella Föräldrar med små barn har samling på Tittut Spädbarnsverksamhet

Habilitering.se/anhorigcenter